Brannslokkning utstyr og kontroll

Brannslokkning utstyr og kontroll

Copyright: Patricia Hofmeester | Shutterstock.com

Vi utfører trykkprøving av brannslokkere og brannslanger. Våre ansatte i flåteavdelingen er kurset og sertifiserte for årlig kontroll av brannvernutstyr.

Vi følger standard NS3910 for brannslokkere og NS EN 671-3 for brannslanger