Redningsutstyr

Redningsutstyr

Vi leverer moderne redningsutstyr til små- og store fartøy. Her finner du alt innen bøyelys, linekastere, livbøyer, livbøyeliner, nødpeilesendere, overlevningsdrakter, mob-båtdrakter, flytedrakter, redningsvester og alle tilhørende serviceprodukter for årlig kontroll/utskiftning. I tillegg yter vi service og vedlikehold på eksisterende utstyr.

Kontakt oss og ansvarlig ved vår avdeling flåteservice, for mer info og tilbud.